Om Rollspelsdraken

Varje år sedan 2012 delar föreningen WRNU ut Rollspelsdraken, en utmärkelse som ska uppmärksamma en eller flera personer som anses ha gjort utomordentliga insatser för rollspelshobbyns utveckling i Sverige.

Rollspelsdraken delas ut på GothCon i samband med tidningen Fenix prisgala.

Pristagare sedan utmärkelsen börjar delas ut är:

  • Gunilla Jonson och Michael Petersén (2012)
  • Fredrik Malmberg (2013)
  • Anders Gillbring och Tove Gillbring (2014)
  • Åsa Roos (2015)
  • Anders Blixt (2016)
  • Eliot Wieslander (2017)
  • Mikael Börjesson (2018)