Om Rollspelsdraken

Varje år sedan 2012 har föreningen WRNU delat ut Rollspelsdraken, en utmärkelse som ska uppmärksamma en eller flera personer som anses ha gjort utomordentliga insatser för rollspelshobbyns utveckling i Sverige. Från och med 2019 delas priset ut av representanter från forumet rollspel.nu.

Rollspelsdraken delas ut på GothCon i samband med tidningen Fenix prisgala.

Pristagare sedan utmärkelsen började delas ut är:

  • Gunilla Jonson och Michael Petersén (2012)

  • Fredrik Malmberg (2013)

  • Anders Gillbring och Tove Gillbring (2014)

  • Åsa Roos (2015)

  • Anders Blixt (2016)

  • Anders Lekberg (postumt 2016)

  • Eliot Wieslander (2017)

  • Mikael Börjesson (2018)